Selamat datang di Blog kami, semoga bermanfaat

Senin, 23 Desember 2013

PRABU NISKALA WASTU KANCANA

Raja yg tinggal di Kawali lainnya yang terkenal adalah Prabu Niskala Wastu Kancana, ia putra dari Prabu Maharaja Lingga Buana. Pada saat peristiwa Bubat ia baru berumur sembilan tahun, sehingga tidak ikut rombongan Sunda ke Majapahit. Pasca gugurnya Prabu Wangi, Kawali dikuasakan kepada Sang Bunisora, pamannya yang terkenal ketaatannya terhadap agama, sehingga Bunisora dikenal pula sebagai Rajaresi, penulis Carita Parahyangan memberi gelar Satmata, yakni gelar keagamaan tingkat kelima dari tujuh tingkat keagaaman yang dianut penguasa Sunda waktu itu.
Prabu Niskala Wastu Kancana banyak dibimbing tentang masalah kenegaraan dan keagaamaan, sehingga ia tumbuh menjadi orang bijaksana dan banyak disukai masyarakat. Prabu Niskala Wastu Kancana menggantikan posisi Prabu Bunisora pada usia 23 tahun, dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastu Kancana atau Praburesi Buana Tunggadewata, dalam naskah yang paling muda ia disebut Prabu Linggawastu putra Prabu Linggahiyang.
Karya besar yang dipersembahkan untuk generasi sesudahnya diabadikan dalam dua buah prasasti yang terletak di Kawali. Prasasti inilah yang sangat membantu generasi sesudahnya untuk mengenal keberadaan Sunda di Kawali. Prabu Niskala Wastu Kancana juga melekat dihati masyarakat akan kesalehan sosialnya. Masyarakat Sunda mengenal ajaran atau nasehat yang ia berikan, kemudian dikenal dengan sebutan Wangsit (Wasiat) Wastu Kancana, kemudian ia pun dikenal dengan sebutan Prabu Wangisutah.
Penulis Carita Parahyangan mengisahkan kehidupan Prabu Niskala Wastu Kancana, dan bagaimana rakyat mencintainya. Uraian tersebut seolah-olah memuji-muji perilakunya, bahkan dapat dijadikan contoh generasi penerusnya. 
Tulisan dalam Carita Parahyangan tersebut, sebagai berikut :
"aya deui putra prebu, kasohor ngaranna, nya eta prebu niskalawastu kancana, nu tilem di nusalarang gunung wanakusuma. lawasna jadi ratu saratus opat taun, lantaran hade ngajalankeun agama, nagara gemah ripah.
sanajan umurna ngora keneh, tingkah lakuna seperti nu geus rea luangna, lantaran ratu eleh ku satmata, nurut ka nu ngasuh, hiang bunisora, nu hilang di gegeromas. batara guru di jampang.sakitu nu diturut ku nu ngereh lemah cai. batara guru di Jampang teh, nya eta nyieun makuta sanghiang pake, waktu nu boga hak diangkat jadi ratu. beunang kuru cileuh kentel peujit ngabakti ka dewata. nu dituladna oge makuta anggoan sahiang indra. sakitu, sugan aya nu dek nurutan. enya eta lampah nu hilang ka nusalarang, daek eleh ku satmata. mana dina jaman eta mah daek eleh ku nu ngasuh.
mana sesepuh kampung ngeunah dahar, sang resi tengtrem dina ngajalankeun palaturan karesianana ngamalkeun purbatisti purbajati. dukun-dukun kalawan tengtrem ngayakeun perjangjian-perjangjian make aturan anu patali jeung kahirupan, ngabagi-bagi leuweung jeung sakurilingna, ku nu leutik boh kunu ngede moal aya karewelanana, para bajo ngarasa aman lalayaran nurutkeun palaturan ratu.
cai, cahaya, angin, langit, taneuh ngarasa senang aya dina genggaman pangayom jagat. ngukuhan angger-angger raja, ngadeg di sanghiang linggawesi, puasa, muja taya wates wangenna. sang wiku kalawan ajen ngajalankeun angger-angger dewa, ngamalkeun sanghiang watangageung. ku lantaran kayakinan ngecagkeun kalungguhanana teh".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar